Akol.sk

Akol.sk Pre klienta sme zabezpečili vytvorenie prezentačnej webovej stránky podľa jeho špecifických návrhov a požiadaviek. Riešenie pozostávalo so zalomenia dizajnu do šablóny, inštalácie a konfigurácie CMS systému, vytvorenia samotnej webovej stránky. Priebežne zabezpečujeme taktiež aktualizáciu obsahu, ako aj ďalší rozvoj webovej stránky. Ak máte záujem o vytvorenie novej webovej stránky, neváhajte nás kontaktovať. Navštíviť stránku projektu…

PSSJKNR.sk

PSSJKNR.sk V rámci tohto projektu sme zabezpečili podľa požiadaviek klienta komplexné vytvorenie webovej stránky na mieru. Riešenie pozostávalo z analýzy starého webového riešenia, návrhu novej štruktúry, pričom bolo potrebnú zlúčiť v rámci nového webového sídla dva samostatné subjekty do jednej spojenej webovej stránky. Následne prebiehala samotná realizácia vytvorenia webovej stránky, zalomenie grafickej šablóny, migrácia webového…

Plusbconsulting.sk

Plusbconsulting.sk Pre nášho klienta sme realizovali migráciu webovej stránky do nového CMS systému, pričom sme zabezpečili zalomenie špecifického dizajnu do grafickej šablóny presne podľa požiadaviek klienta. Stránka zároveň poskytuje podporu pre viaceré jazykové mutácie a umožňuje klientovi úpravu obsahu vo vlastnej réžii prostredníctvom prehľadného administračného rozhrania. Ak máte záujem o webovú stránku pripravenú na základe…