Title Image

Pssjknr.sk

Typ projektu

Webová stránka

Informácie o projekte

www.pssjknr.sk

 

V rámci tohto projektu sme zabezpečili podľa požiadaviek klienta komplexné vytvorenie webovej stránky na mieru. Riešenie pozostávalo z analýzy starého webového riešenia, návrhu novej štruktúry, pričom bolo potrebnú zlúčiť v rámci nového webového sídla dva samostatné subjekty do jednej spojenej webovej stránky. Následne prebiehala samotná realizácia vytvorenia webovej stránky, zalomenie grafickej šablóny, migrácia webového obsahu, základná SEO optimalizácia a konfigurácia pre vyhľadávače a finálne zaškolenie správcu stránky do obsluhy CMS systému.

 

Ak máte záujem o vytvorenie novej webovej stránky, neváhajte nás kontaktovať.