Title Image

Kristalovekridlo.sk

Typ projektu

Webová stránka

Informácie o projekte

www.kristalovekridlo.sk

 

V rámci tohto projektu sme zabezpečili pre klienta kompletný redizajn webovej stránky. Riešenie pozostávalo z vytvorenia novej webovej stránky, navrhnutia dizajnu a štruktúry webu podľa požiadaviek klienta, migrácie pôvodného obsahu a vytvorenia nových funkčných častí. Aktuálne zabezpečujeme taktiež priebežnú údržbu a aktualizácie a taktiež ďalší rozvoj webovej stránky.

 

Ak máte záujem o vytvorenie novej webovej stránky, neváhajte nás kontaktovať.